WMO Diensten

Begeleiding thuis

Ondersteuning van Care4another is gericht op het bevorderen, het behouden of het compenseren van zelfredzaamheid om zo er voor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Onze deskundige medewerkers ondersteunen cliënten om beter te functioneren op de gebieden: zelfzorg, wonen, werken, financiën,vrije tijd, sociaal netwerk en contacten met instanties. Daarnaast ondersteunen wij vaak mensen op het gebied van structuur en dagritme en geven wij ook praktische hulp bij het overnemen van taken op het gebied van zelfzorg, huishouden en administratie.

Samen met u brengen we allereerst de situatie in kaart om vervolgens gezamenlijk op zoek te gaan naar praktische haalbare oplossingen.

Ondersteuning nodig? Wij helpen u graag met het regelen van uw zorgaanvraag. Heeft u nog geen indicatie? Neem voor meer informatie of voor het aanvragen van zorg vrijblijvend contact met ons op via telefoonnumer 010 – 237 56 30. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Onderwijsbegeleiding

Voor ieder kind in Nederland is onderwijs volgen een primair recht, maar dat wil niet zeggen dat het voor ieder kind vanzelfsprekend is. Kinderen/jongeren met een ontwikkelingsstoornis hebben vaak specifieke eigenschappen die het volgen van onderwijs niet altijd makkelijk maken. Care4another heeft kennis en ervaring met deze specifieke eigenschappen en kan ook op onderwijsgebied een bijdrage leveren in de ontwikkeling naar zelfredzaamheid. De begeleiding kan verschillende vormen aannemen. Bijvoorbeeld:

Begeleiding thuis

Care4another kan thuis extra ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld plannen, structureren, leren leren, huiswerk maken of het voorbereiden op de overgang van basis- naar middelbaar of van middelbaar naar beroepsonderwijs.

Begeleiding op school

Het kan zijn dat een kind op school vastloopt en dat deze school onvoldoende kennis of mankracht heeft om passend onderwijs te kunnen bieden. De school kan dan vanuit Care4another extra begeleiding inzetten om op deze manier het onderwijs passend te maken.

Vervangend onderwijs

Wanneer een kind ook met extra begeleiding niet kan functioneren binnen een school of is uitgevallen en thuis zit, bieden wij vervangend onderwijs. In eerste instantie altijd met als doel het kind weer terug te krijgen op school. Dit gebeurt individueel of in hele kleine groepjes. Dit kan op school, thuis of op een locatie van Care4another. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van dezelfde leerstof als op school, maar het kan ook zijn dat dit niet haalbaar is en er een op maat gemaakt onderwijspakket wordt gebruikt. Bijvoorbeeld met veel praktijkonderwijs zoals een leerwerktraject.

Stagebegeleiding

Veel studenten met een ontwikkelingsstoornis komen in de problemen op het moment dat zij stage gaan lopen binnen een bedrijf. Docenten hebben niet altijd de kennis en tijd om dit goed vorm te geven. Care4another heeft hierin meer mogelijkheden en kan studenten, opleidingsdocenten en stagebegeleiders bij de stage begeleiden.

Training onderwijzers en docenten

Steeds meer kinderen komen in het kader van het passend onderwijs naar reguliere scholen. Niet alle docenten hebben de kennis en ervaring om met deze specifieke kinderen om te gaan. Vandaar dat Care4another haar kennis over hoe om te gaan met kinderen met een ontwikkelingsstoornis graag deelt. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven in de vorm van presentaties, studiedagen of trainingen.