Wet langdurige zorg

Wat is Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zij zijn niet langer in staat om met ondersteuning van hun sociaal netwerk, gemeente of met verpleging en verzorging aan huis zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis.

Hoofdpunten Wlz

De hoofdpunten uit de nieuwe Wlz zijn:

 • Recht op zorg
 • Kinderen en volwassenen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg in de nabijheid, hebben een verzekerd recht op zorg.

Volledig zorgpakket

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Care4another is een oplossing als u of uw partner zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen, maar met alle zorg en aandacht die u in een verzorgingshuis zou krijgen. Binnen Care4another is het Volledig Pakket Thuis ook wel bekend als Zorgservicearrangement.

Met het Volledig Pakket Thuis van Care4another krijgt u alle zorg en service die net zo goed is als in een verzorgingshuis, maar dan in uw eigen huis. U krijgt uw eigen Care4another zorgserviceteam dat u begeleidt en ervoor zorgt dat alle zorg die u ontvangt goed op elkaar aansluit. Bij de medewerkers van dit team kunt u terecht met al uw vragen.

Cliënten hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteit hulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling.

Alle zorg en service in uw eigen huis

Heeft u extra zorg, hulp en begeleiding nodig? Wat Care4another betreft
hoeft u daarvoor uw vertrouwde omgeving niet te verlaten.
Met ons Volledig Pakket Thuis (VPT) blijft u gewoon thuis wonen
met de zorg en dienstverlening als in het verzorgingshuis. Onze
medewerkers van het VPT team zorgen ervoor dat u alle zorg en
service krijgt die nodig is.

Alle hulp en begeleiding die u nodig heeft

Bij het Volledig Pakket Thuis krijgt u extra hulp en diensten naast de thuis zorg die u misschien nu al heeft. We stellen samen met u een plan op waarin uw wensen centraal staan. U ontvangt zowel thuis als buitenshuis hulp en begeleiding. Zo helpen we u bij uw dagelijkse verzorging en kunt u zich door een medewerker laten halen en brengen van en naar activiteiten.

De diensten en activiteiten van het Volledig Pakket Thuis op een rij

 • Hulp bij uw dagelijkse verzorging, verpleging en ondersteuning.
 • Vervoer van en naar activiteiten, bijvoorbeeld familiebezoek.
 • Thuisbezorging van uw warme maaltijden – met altijd een ruime menukeuze.
 • Ondersteuning bij activiteiten, bijvoorbeeld samen eten klaarmaken of boodschappen doen.
 • Klusservice in en rond het huis.
 • Huishoudelijke hulp.

Altijd een vertrouwd gezicht

Bij Care4another werken we met kleine teams. U heeft vaste medewerkers die u begeleiden. Bij deze medewerkers kunt u terecht met al uw vragen. Een vertrouwd gezicht is wel zo prettig.

Goed om te weten

 • Wilt u gebruikmaken van het Volledig Pakket Thuis? Dan heeft u een indicatie zorg met verblijf nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u desgewenst bij de aanvraag.
 • Komt u in aanmerking, dan krijgt u te maken met een zorgzwaartepakket. Zorgzwaartepakket pakket beschrijft precies welke zorg u krijgt en hoeveel uur.
 • Met een Wlz-indicatie wordt de langdurige zorg waar de cliënt recht op heeft vergoed. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Berekening

Via het rekenprogramma van het CAK kun je de eigen bijdrage in jouw situatie bepalen.

Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van verschillende criteria om je beschikbare inkomen te bepalen, zoals:

 • Je belastbaar loon.
 • Verschuldigde belasting.
 • Premie die aan de zorgverzekeraar wordt betaald.
 • Geld voor kleding en persoonlijke verzorging.

Aan de hand van het beschikbare inkomen wordt de eigen bijdrage bepaald.

Lage en hoge eigen bijdrage

In de eerste zes maanden na het ontvangen van de indicatie betaalt men doorgaans een zogenaamde ‘lage’ eigen bijdrage en daarna een ‘hoge’ eigen bijdrage. Hieronder een korte indicatie van de eigen bijdragen in (2018):

 • Lage eigen bijdrage: minimaal 161,80 euro en maximaal 850 euro per maand
 • Hoge eigen bijdrage: maximaal 2.332,60 euro per maand

Na de eerste zes maanden hangt het van de financiële middelen, zorgindicatie, leeftijd en persoonlijke situatie van de cliënt af of hij/zij een ‘hoge’ of ‘lage’ eigen bijdrage moet betalen. Dit wordt door het CAK berekent.

In de volgende situaties betaal je (ook na de eerste zes maanden) een lage eigen bijdrage:

 • Als het (vorige) verblijf in een zorginstelling meer dan zes maanden geleden is geweest. Je betaalt dan weer zes maanden de lage eigen bijdrage.
 • Als je het levensonderhoud van je kinderen betaalt en daarvoor kinderbijslag ontvangt.
 • Als je in een zorginstelling woont en je partner daarbuiten. Je bent gehuwd of je hebt een duurzame relatie die is vastgelegd in een samenlevingscontract. Let op: heb je een AOW voor ongehuwden? Dan ben je voor de berekening van de eigen bijdrage ongehuwd en geldt deze regel dus niet.
 • Jij of je partner hebben een pgb-Wlz, een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis.
 • Je hebt een indicatie voor terminale zorg.
 • Je hebt een indicatie voor vier tot zes dagen per week.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over ons Volledig Pakket Thuis? Wilt u zich aanmelden?
De medewerkers van Care4another helpen u graag.

 

Bel 010 – 237 56 30