Persoonlijke verzorging

Zelfstandig leven is een groot goed. Toch kan er een moment in uw leven komen dat u thuiszorg nodig heeft. U kunt dan een beroep doen op persoonlijke verzorging van Care4another. Bij persoonlijke verzorging wordt u ondersteund door een verzorgende bij dagelijkse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten of naar het toilet gaan. Daarnaast kan een verzorgende u begeleiden bij het omgaan met ziekte, ouderdomsproblemen en bij het gebruik van medicijnen.

Verzorging kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als u herstellende bent na een ziekenhuisopname, maar het is ook mogelijk dat u langdurig ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld als u chronisch ziek bent.

Voor verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico.