Missie & Visie

Missie

“Care4another bevordert het welbevinden van de cliënten, in al zijn diversiteit en met respect voor de individu”. Thuiszorgorganisaties vervullen in onze visie een sleutelpositie wanneer het gaat om de versterking van de positie van het individu. Samen met ketenpartners draagt het thuiszorgwerk in belangrijke mate bij aan het lichamelijke en psychische welbevinden van cliënten. Door de diensten en deskundigheden die de organisatie bezit, is Care4another in staat op een niet-verkokerde wijze naar de gezondheid, welzijn en de positie van mensen in de samenleving te kijken.

Visie

Care4another helpt mensen die door een beperking, ouderdom of andere redenen behoefte hebben aan ondersteuning thuis. Met als doel: hen in staat te stellen de regie over hun eigen leven te voeren, hun eigen keuzes te laten maken en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De professionele zorgverlening is daarbij zo onnadrukkelijk mogelijk aanwezig.
Care4another stelt de zorgbehoefte vast in een dialoog met degene die de hulp nodig heeft als eerste gesprekspartner. De betrokkene kan zich waar nodig laten ondersteunen door vertegenwoordigers/ belangenbehartigers tijdens het gehele zorgverleningsproces.

Care4another zet de professionaliteit en kennis in om er achter te komen wat mensen willen en hoe dat binnen de beschikbare mogelijkheden het beste kan worden gerealiseerd.  Care4another sluit met haar zorgaanbod zo nauw mogelijk aan bij de sociale context waarvan mensen deel uitmaken.

Care4another wil uitblinken in het hebben van een luisterend oor voor de vraag van de individuele cliënt en in het hebben van een goede relatie met diens belangenbehartigers/vertegenwoordigers en sociaal netwerk.

Voor de zorgverlening van Care4another zijn kleinschaligheid, menselijke maat, persoonlijke aandacht, verbinding en participatie in de samenleving onze sleutelwoorden.