klanttevredenheidsonderzoek

Wat is een PREM?

Een PREM (Patient Reported Experience Measurement) vragenlijst, bijvoorbeeld de PREM Wijkverpleging, is een vragenlijst voor de cliënt. Hij vraagt naar de ervaringen met het zorgproces. De relatie tussen zorgverlener en cliënt staat centraal.

In de vragenlijst is ook een aanbevelingsvraag opgenomen en een open vraag die complimenten en verbeterpunten van de cliënten inventariseert. De ervaringsvragen gaan onder meer over samenwerking, bejegening, afspraken en ervaren deskundigheid.

De PREM Wijkverpleging vervangt de CQ-Index voor de Thuiszorg. De PREM Wijkverpleging is een korte vragenlijst.

De vragenlijst PREM Wijkverpleging

In de PREM Wijkverpleging komen de thema’s uit het Kwaliteitskader Wijkverpleging terug. De volgende onderwerpen zijn in de vragenlijst opgenomen:

  1. Vast team
  2. Afspraken
  3. Gezamenlijke besluitvorming
  4. Kwaliteit van leven
  5. Omgang medewerkers/bejegening
  6. Deskundigheid
  7. Behandeling/Herkennen veranderingen
  8. Effect van de behandeling

Daarnaast is een aanbevelingsvraag (NPS) opgenomen. De Net Promotor Score (NPS) is de vraag of de voorziening aan een ander wordt aanbevolen.

Nieuwsgierig naar de prestaties van Care4another?

Care4another heeft in de periode  oktober-november 2021 een PREM-meting laten verrichten door Qualizorg, een geaccrediteerd onderzoeksbureau.

Rapportage PREM Wijkverpleging 2021_Care4Another