Klachten

Wij doen ons best om goede zorg te leveren. Wij weten dat iedere cliënt daarbij zijn eigen verwachtingen heeft. Wij werken daarom met grote zorgvuldigheid en houden rekening met ieders wensen. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over de zorgverlening of over de organisatie. Maakt dat kenbaar! Wij kunnen dan zoeken naar een oplossing of wij doen aanpassingen om de zorg nog iets te verbeteren. Met uw opmerkingen kunnen wij onze dienstverlening verbeteren om de kwaliteit te kunnen waarborgen en weer te kunnen voldoen aan uw verwachtingen. Het gaat erom dat u geheel tevreden bent.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Als u niet tevreden bent over de zorg kunt u dat het beste kenbaar maken aan de zorgverlener zelf. Hij of zij kan dan, in overleg met u, de zorg beter afstemmen op uw wensen. Komt u er samen niet uit of voldoet de zorg nog steeds niet aan uw wensen dan is er de mogelijkheid contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende. Meestal komt men dan wel tot een oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kan de leidinggevende u informeren over de klachtenprocedure. We hebben voor deze procedure een klachtenfunctionaris aangesteld.

Klachtenfunctionaris

Het kan ook gebeuren dat u in gesprek bent gegaan met een medewerker of zijn leidinggevende en u bent niet tevreden met de manier waarop deze met uw klacht omgaat. In dat geval kunt u alsnog contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk, onpartijdig en werkt vanuit een neutrale positie. De klachtenfunctionaris biedt een luisterend oor en overlegt met u hoe de klacht verder behandeld kan worden. De klachtenfunctionaris kan ook helpen zijn door de klacht te bespreken met de betrokken medewerker(s). U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch bereiken via telefoonnummer 010 – 237 56 30 Bovendien zijn wij aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van de branche belangenorganisatie SPOT. U hebt het recht ook hier uw klacht in te dienen. Informatiefolder Indienen klacht