Diensten

Dagbesteding
Wilt u uw dag op een fijne manier doorbrengen? Ervoor zorgen dat u onder de mensen blijft? Care4another heeft gezellige dagbestedingen. Komt u een keer kijken om de sfeer te proeven?

Actief bezig zijn met een hobby of rustig een kop koffie drinken, alles is mogelijk bij ons op locatie. U kunt kiezen uit creatieve activiteiten, sportieve activiteiten zoals wandelen en activiteiten die ervoor zorgen dat u scherp van geest blijft.

Aanbod Dagbesteding
U kunt bij de dagbesteding mee doen met verschillende activiteiten zoals:

 • Krant lezen of luisteren naar het voorlezen van de krant
 • Samen wandelen, met rollator of rolstoel dat maakt niet uit
 • Uitstapjes maken
 • Geheugentraining door interessante spellen te doen
 • Beweging en sport, aangepast aan de lichamelijke mogelijkheden
 • Creatieve activiteiten, uw eigen hobby of iets nieuws proberen
 • Kunst kijken en bespreken

Is Dagbesteding iets voor u?
Wilt u weten of het voor u handig en prettig is om naar een Dagbesteding te gaan? Hieronder een aantal voorbeelden:

 • U wilt vaker onder de mensen zijn en heeft behoefte aan contact met anderen
 • U woont thuis en wacht op opname in het verzorgings- of verpleeghuis
 • U kunt wel wat ondersteuning gebruiken bij het dagritme en dagelijkse activiteiten
 • U merkt dat u wat geheugenproblemen heeft
 • Dementie neemt toe, maar u wilt thuis blijven wonen
 • U heeft naast dagbesteding ook extra medische ondersteuning nodig

Care4another biedt Dagbesteding bij:

 • Dagbesteding bij een lichte zorgvraag
 • Dagbesteding bij dementie
 • Dagbesteding bij lichamelijke klachten

Ambulante ondersteuning
Bij ambulante ondersteuning krijgt u ondersteuning thuis zodat u zelfstandig kunt wonen ondanks een beperking of de gevolgen van ouderdom. Ambulante ondersteuning was voorheen individuele begeleiding. Ambulante ondersteuning is een onderdeel van de WMO.

Ambulante ondersteuning is bijvoorbeeld:

 • u ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse problemen, het nemen van beslissingen en het inschatten van gevolgen van een beslissing, het inwinnen van informatie.
 • u ondersteunen bij het uitvoeren van eenvoudige dagelijkse taken: de was, eten koken, etc.
 • u ondersteunen bij het organiseren van een dag- en nachtritme en het aanbrengen van structuur.
 • u ondersteunen bij het beheren van geld en het afhandelen van administratieve taken
 • u ondersteunen in de winkel zodat u toch zelf boodschappen kunt doen.
 • u ondersteunen in het onderhouden van een sociaal netwerk
 • u en uw mantelzorgers ondersteunen zodat het leven draagbaar blijft

Hoeveel en welke vorm van ambulante ondersteuning u precies krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Op deze website vindt u meer informatie over ambulante ondersteuning in Rotterdam.

Het aanvragen van ambulante ondersteuning
Als u nog geen indicatie of hulpverlener hebt kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of de telefoon. Er volgt een gesprek met de hulpverlener. Tijdens dit gesprek kijken we welke hulp en ondersteuning u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en wat er misschien met binnen uw eigen netwerk geregeld kan worden.
Ambulante ondersteuning kan u ook bij ons aanvragen als u een indicatie hebt vanuit de wlz.
Ambulante ondersteuning kan ook betaald worden vanuit de PGB.

Begeleiding zelfstandig wonen
Wat is Begeleid Zelfstandig Wonen?
Begeleid Zelfstandig Wonen betekent zelfstandig wonen met wat hulp. Bij Care4another kun je terecht voor bijvoorbeeld individuele begeleiding, maar ook voor groepsgerichte activiteiten. Het betreft ondersteuning op allerlei gebieden, afhankelijk van de vragen die jij hebt. Ondersteuning bij zaken die je moeilijk vindt in het dagelijks leven, zoals: omgaan met geld, het regelen van het huishouden, het lezen van moeilijke post, het invullen van formulieren, contacten met instanties, problemen met collega’s, vrije tijdsbesteding, het leggen en onderhouden van contacten, bespreken van moeilijke situaties, gebeurtenissen op een rijtje zetten en nog veel meer.

Ondersteuning; hoe vaak en waar?
Bij de start maken jij en jouw begeleider hierover samen afspraken. Gemiddeld komt de begeleider eenmaal per week bij je thuis. Ondersteuning kan ook plaatsvinden op kantoor, maar dit is afhankelijk van jouw hulpvraag. Naast individuele begeleiding biedt Care4another ook een aantal groepsactiviteiten voor mensen die daaraan behoefte hebben.

Wie kunnen zich aanmelden voor Begeleid Zelfstandig Wonen?
Begeleid zelfstandig wonen is voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit kan zijn voor mensen die speciaal onderwijs hebben genoten of in het verleden regulier onderwijs met heel veel moeite gevolgd hebben en door bijkomende problemen aangewezen zijn op extra ondersteuning.

Wat zijn de voorwaarden?

 • zelfstandige woonruimte hebben of zoeken
 • ouder zijn dan 18 jaar
 • een eigen inkomen hebben (baan/uitkering)
 • een geldige indicatie Ga naar de pagina ‘aanmelden'(een link naar onze aanmeld formulier) en lees daar wat je moet doen om je aan te melden.

Eigenbijdrage
Gemeenten vragen wel een eigen bijdrage van de burger voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen.

De eigen bijdrage bijdrage is afhankelijk van:

 •     Je leeftijd.
 •     Je inkomen en vermogen.
 •     Het inkomen en vermogen van je eventuele partner.
 •     De voorzieningen die via de gemeente worden verstrekt.

Mensen die meer verdienen betalen een hogere bijdrage. Voor kinderen tot 18 jaar kan alleen een eigen bijdrage worden gevraagd voor aanpassing van de woning.

Berekenen eigen bijdrage
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kan je de eigen bijdrage in jouw situatie berekenen. Dit geeft een globale indicatie. De eigen bijdrage betaal je per vier weken. Het kan voorkomen dat een bepaalde voorziening via de WMO minder kost dan de eigen bijdrage in jouw situatie. Je betaalt dan enkel de kostprijs van de voorziening.