Cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is er om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Care4another te behartigen. Ze wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening van Care4another, door cliënten een grotere inbreng te geven in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar cliënten te luisteren, kritisch te kijken en positief met hulpverleners samen te werken. Alle thuiszorginstellingen in Nederland zijn zelfs verplicht een cliëntenraad in te stellen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, staat beschreven in de W.M.C.Z. (Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg). De cliëntenraad is dus een officieel orgaan, met wettelijke bevoegdheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat Care4another altijd naar de leden moet luisteren, zolang het gaat om de positie van de cliënt. En over sommige dingen is Care4another verplicht advies aan de cliëntenraad te vragen. Daarbij dient de cliëntenraad altijd het belang van de groep cliënten als geheel, niet het belang van een enkele cliënt of diens vertegenwoordiger.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert ongeveer 4x per jaar, waarvan een maal rechtstreeks met de Raad van Toezicht van Care4another. De vergaderingen vinden plaats in een ruimte in het kantoor van Care4another. Veelal wordt in de avonduren vergaderd. Indien nodig, kan in overleg een adviseur of specialist worden ingeschakeld. De directie en/of een afgevaardigde van de directie van Care4another, is bij de vergaderingen aanwezig. Daardoor komen vragen en adviezen van de cliëntenraad rechtstreeks bij de juiste persoon terecht, die op zijn beurt de werkwijzen en uitgangspunten van Care4another direct aan de cliëntenraad kan toelichten.

Welke verbeteringen?

Bij verbeteringen in de dienstverlening kunt u denken aan de informatie die Care4another u geeft, bijvoorbeeld over de wijze waarop het zorgtraject gaat verlopen. Of aan de bereikbaarheid van Care4another in het algemeen, of van uw eigen zorgverlener in het bijzonder. Of aan de manier waarop klachten worden afgehandeld, etc.

De cliëntenraad maakt een verschil.

De cliëntenraad van Care4another bestaat sinds 2016. Wij willen graag dat de cliëntenraad met ons meedenkt en ons helpt om de zorg nog verder te verbeteren.

U bereikt de cliëntenraad via het e-mailadres: cliëntenraad@care4another.nl

U kunt ook een brief schrijver en opsturen naar:

t.a.v. Cliëntenraad
Postbus 3116
3003 AC, Rotterdam