Casemanager dementie

Care4another heeft ervaring met migrantenouderen die vallen onder de groeiende groep ouderen in Nederland met (beginnende) dementie, die verder (redelijk) mobiel zijn maar ook met ouderen met diverse somatische klachten, die zo lang als mogelijk thuis willen blijven wonen. De zorgbehoefte is bij sommige van deze ouderen schrijnend gebleken. Uit onderzoek is voortgekomen dat bij migrantenouderen dementie drie tot vier keer vaker voorkomt dan bij autochtone ouderen.
Geschat wordt dat in 2030 60.000 migranten dementie zullen hebben. Dat is 14 procent van alle mensen met dementie. Van die groep komt de ziekte het meest voor bij Marokkaanse en Turkse migrantenouderen. Dit merken wij ook op bij nieuwe huisbezoeken bij potentiele cliënten waar achter de voordeur verborgen Multi-problematieken op diverse domeinen wordt geconstateerd. Tijdens Cross Culturele Dementiescreening onderzoeken blijkt ook dat migranten slechtere of geen zorg krijgen. Heel veel mensen die werden onderzocht bleken – ook – lichamelijke problemen te hebben die nooit zijn behandeld of onderzocht. Ook onze wijkverpleegkundige en ambulante begeleiders hebben dit opgemerkt. Op het gebied van de diverse domeinen kan Care4another veel voor deze cliënten betekenen. Maar specifiek voor deze groeiende groep van migrantenouderen met (beginnende) dementie heeft Care4another een Casemanager dementie met een migranten achtergrond.

Wat doet een Casemanager dementie?

Een Casemanager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat. Een Casemanager staat naast een persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor mantelzorgers is de Casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Het is belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen. Zorgen voor iemand met dementie gaat vaak 24 uur per dag door. Hulp is voor mantelzorgers nodig om lang en goed mogelijk zorg te kunnen verlenen.

Een Casemanager helpt bij:

• Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn;
• Het regelen van zorg;
• Het bieden van emotionele begeleiding.

Onze Casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Zij is getraind in het omgaan met dementie en herkent weerstand of hulpweigering. Welke ondersteuning de casemanager geeft is afhankelijk van de hulpvraag. Een Casemanager komt op vaste momenten langs, en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar. Een Casemanager wordt ook wel een dementieconsulent, trajectbegeleider of persoonlijk begeleider genoemd.

Wie heeft er recht op een Casemanager dementie?

Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie is vastgesteld heeft recht op een Casemanager. In sommige regio’s kunt u bij een vermoeden van dementie al een beroep doen op de Casemanager.

Aanvragen van Casemanager dementie

Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak is wel een diagnose dementie nodig. Het aanvragen van de diensten van onze Casemanager loopt via de persoon die dementie heeft. De huisarts kan ook bij ons een verzoek indienen voor Casemanagement. Ook onze wijkverpleegkundige kan een indicatie voor Casemanagement geven.