De ambities van Care4another voor de komende jaren liggen hoog. Het managementteam van Care4another zal zich de komende jaren inzetten op groei in kwaliteit en ondernemerschap. Werken in de thuiszorg is veelzijdig, leerzaam en gewoon erg leuk om te doen. Werken in de thuiszorg via Care4another betekent:

 • grote mate van zelfstandigheid;
 • goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • werken in een groeiende organisatie

Daarom zijn onze medewerkers allemaal ondernemend, zelfstandig en flexibel ingesteld.

Stagiaires

We staan open voor stagiaires hbo-v en mbo-v die hun laatste stage in de thuiszorg willen doen. Ook verzorgende IG in opleiding zijn van harte welkom. We zijn aangesloten bij SBB. Als er geen ruimte meer is voor stagiaires zullen we dat op deze pagina vermelden.

Vacatures binnen Care4another

Activiteitenbegeleider (kernfunctie: begeleider thuiszorg)

Het begeleiden van cliënten op de dagbesteding van Care4another met als doel om hun dag op een zinvolle en plezierige manier in te vullen.

Situatieschets:

Het betreft een flexibele functie als Activiteitenbegeleider bij een thuiszorg instelling in Rotterdam welke gespecialiseerd is in zorgverlening aan niet-westerse zorgbehoevenden.

Er wordt zorg geboden aan kinderen en jongeren met o.a. verstandelijke en/of meervoudige beperkingen, licht verstandelijke beperkingen en /of psychiatrische beperkingen. Het gaat om de begeleiding van een groep kinderen die 3 dagen per week (woensdagen en weekenden) naar de dagbesteding komen van Care4another om activiteiten te ondernemen.

Plaats in de organisatie:

Ontvangt hiërarchisch leiding van de Senior Begeleider.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • uitvoering geven aan gemiddeld complexe zorg- en dienstverlening aan cliënten;
 • leveren van een bijdrage aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgleefplan van cliënten;
 • verrichten van overige werkzaamheden.

Uitwerking in activiteiten:

Uitvoering geven aan zorg- en dienstverlening aan cliënten:

 • Organiseren van dagbestedingsactiviteiten
 • Stimuleren, begeleiden en observeren van de clienten
 • Bewaken van een veilig en sociaal klimaat binnen de groep clienten
 • Verschaffen van advies aan mantelzorgers en andere betrokkenen (zoals familieleden, vrienden en buren)
 • In overleg met de client of zijn/haar verzorgers/ouders opstellen van een zorgleefplan
 • Verzorgen van verslaglegging en verwerken van administratieve gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot familiebezoek)
 • Begeleiding bij het vervoer van en naar de dagbesteding
 • Voeren van overleg met collega-hulpverleners als verzorgenden, verpleegkundigen of psychologen
 • Eventueel uitvoeren van voorkomende verzorgende taken
 • Eventueel werven en aansturen van vrijwilligers
 • Eventueel bieden van voorkomende persoonlijke zorg aan clienten

Leveren van een bijdrage aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgleefplan van cliënten:

 • levert een bijdrage aan het opstellen van het zorgleefplan van cliënten
 • signaleert veranderingen en rapporteert hierover aan collega’s en de senior begeleider;
 • onderhoudt de relatie met de cliënt, diens verwanten en/of wettelijk vertegenwoordiger;
 • ziet toe op de kwaliteit en de continuïteit van de geleverde zorg- en dienstverlening met betrekking tot de cliënten;

Verrichten van overige werkzaamheden:

 • beheert voorraden zoals levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en activiteiten materialen.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • minimaal kennis op mbo-kwalificatieniveau 4, zoals SPW, bij voorkeur aangevuld met werkervaring, inzicht in en kennis van methodisch handelen binnen het zorg- en dienstverleningsproces zijn vereist;
 • sociale vaardigheden zoals tact, geduld, overtuigingskracht en invoelend vermogen zijn vereist bij de begeleiding van cliënten en het stimuleren van de zelfredzaamheid;
 • er bestaat een risico op materiële schade bij het beheer van cliënteneigendommen en voorraadbeheer. Er bestaat een risico op het veroorzaken van immateriële schade bij contacten met cliënten, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers. Er is invloed op het zorgproces bij het bewaken van de afspraken in het plan;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het onderhouden van de contacten met cliënten, diens relaties en binnen het multidisciplinaire team. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het schrijven van rapportages en onderdelen van het plan. Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met de cliënten; het spreken van meerdere talen is een pre, met name Berbers en Marokkaans Arabisch.
 • bewegingsvaardigheid is vereist;
 • oplettendheid is vereist bij het verrichten van begeleidende handelingen bij de activiteiten begeleiding aan cliënten;
 • eisen worden gesteld aan geduld en doorzettingsvermogen bij het motiveren en stimuleren van cliënten in de zelfredzaamheid. Daarnaast is gevoel voor systematiek en ordelijkheid vereist bij het coördineren van de dagbestedingsactiviteiten en het rapporteren over de cliënt. Integriteit is vereist bij de omgang met cliëntengegevens. Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag bij de omgang met cliënten en diens verwanten. Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het observeren van cliënten.
 • in het bezit van een rijbewijs B

Inconveniënten:

 • fysieke belasting treedt op door bukken of staan bij begeleidende activiteiten;
 • psychische belasting treedt op door de confrontatie met cliënten met verstandelijke beperkingen;
 • er bestaat risico op persoonlijk letsel door het omgaan met mogelijk agressieve cliënten.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande vacatures wordt niet op prijs gesteld.